На главную
 → 

Рефераты по финансам

AS DNB finansiāla stāvokļa analīze

Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana ir pamats pareizai uzņēmuma vadīšanai un tā nākotnes perspektīvu nodrošināšanai, tādēļ autore nolēma izpētīt uzņēmuma finanšu situāciju un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai.
Teorētiskajā daļā apskatīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, kuri sastāv no finanšu analīzes būtības, finanšu pārskatu horizontālās un vertikālās analīzes, finanšu koeficientu analīzes.
Praktiskajā daļā autore veica uzņēmuma gada pārskatu analīzi par 2007.-2011.gadu, novērtējot uzņēmuma finanšu stāvokļa izmaiņas analizējamo periodu laikā.
26 Января 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Cактандырудын экономикадагы орны

Сақтандыру мен қайта сақтандыру жүйесі - осы нарықтық экономиканың ең маңызды және біртұтас құндылықтарының бірі. Сақтандыру - қоғамның экономикалық қатынастарының айрықша сферасын бейнелейтін көне категориялардың бірі. Сақтандыру ұйымдары жұмыстарының тұрақтылығы мен қызметінің қаржылық бекемдігін қамтамасыз ету үшін қайта сақтандыру жүйесін құру аса қажет. Сақтандыру - сақтандыру жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етіп, материалдық шығындарға ұшыраудан қорғап, экономикалық табысқа жетуге кепілдік береді. Қайта сақтандырудың мақсаты - аса қауіпті қатерлердің зардабын жоя алатын кең ауқымды кепілдіктердің кеңістігін кеңейту мен нығайту. 19 Марта 2012  Тип: реферат  Скачать

Cовременная система управления финансами

Система управления финансами в современной экономике и ее значение. 10 Октября 2011  Тип: контрольная работа  Скачать

Essence and reasons of Inflation occurrence, its types

Inflation is a really important economical term in any country and worldwide, influencing each and every person in society. So Inflation happens when prices for goods and services become higher due to different circumstances. It can be positive if your salary is rising at the same time to particular part of nation or society, but frequently it is not that good scenario, as most probably it can be negative for the whole economy if it becomes unpredictable and high. 26 Сентября 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

Eправление денежными потоками компании

Основными результатами структурных преобразований в нефтегазовой, химической и металлургической промышленности стало создание корпораций, контролирующих всю цепочку производства, начиная от разведки и добычи и заканчивая конечной переработкой и сбытом продукции, что определило целесообразность внедрения в практику управления современных методов ведения финансово-хозяйственной деятельности. 11 Апреля 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Features of the current crisis

First, some preliminary observations. The first relates to savings. Over the past 15 years, the U.S. savings rate has fallen from 6% of disposable income to zero (like us). 100 years ago the situation was quite different: Money concentrated in corporations, not the state and people. Now the world has witnessed massive imbalances in savings. 15 Октября 2010  Тип: реферат  Скачать

FTSE 100, FT – семейство – Великобритания

Индекс FTSE-100 (Financial Times Stock Exchange Index) или на жаргоне трейдеров называемый «футси» (footsie), является фондовым индексом 100 британских компаний с самой высокой капитализацией, включенных в листинг на Лондонской фондовой бирже (англ. London Stock Exchange, LSE), рассчитываемый агентством Financial Times. Считается одним из наиболее влиятельных биржевых индикаторов в Европе. Индекс FTSE 100 совместно принадлежит Файнэншл Таймс и London Stock Exchange. 29 Декабря 2012  Тип: реферат  Скачать

Prakses atskaite DNB NORD

Prakse tika veikta A/S NORD/LB Latvija. Prakses mērķis - nostiprināt iegūtās zināšanas praksē, pētīt un analizēt uzņēmuma vietu un lomu ekonomikā, tā attīstības virzienus un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai.
Prakses uzdevumi - izpētīt ar banku sektora vidi Latvijā, to kāda bijusi iestāšanās Eiropas Savienībā ietekme uz nozari. Aprakstīt uzņēmumu, izpētīt un analizēt tā vietu un lomu ekonomikā, attīstības virzienus. Izpētīt bankas vadību - plānošanu, politikas, kontroli un kvalitātes novērtēšanu. Iepazīties ar bankas personāla vadības un mārketinga politiku, kā arī iepazīties ar bankas darbības rādītājiem, finansēšanas politiku un avotiem.
10 Марта 2013  Тип: практическая работа  Скачать

SIA "KATE" finansiālā stāvokļa analīze par 5 gadiem

Tos rādītājus, kas ietverti katra perioda pārskatos, nevar mainīt. Tā ir vēsture, bet izprast to, kā pagājušā gada rādītāji saistīti viens ar otru, vairumam uzņēmumu nozīmē pievērst uzmanību kritiskajiem saimnieciskās darības mainīgajiem rādītājiem, kas savukārt var būt pamatā saimnieciskās darbības uzlabošanai nākotnē. Ar pārskatu analīzi uzņēmums iegūs virkni atslēgas rādītāju, kas gan izolēti, gan vairāku periodu kontekstā sniedz vērtīgu informāciju un dod pamatu slēdzeniem, kas palīdz paaugstināt uzņēmuma rentabilitāti. Līdz ar to var teikt, kā finansu analīze ir finansu pārvaldības ļoti svarīgs elements. 07 Сентября 2011  Тип: курсовая работа  Скачать

SWIFT

SWIFT (Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunications) - сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций является ведущей международной организацией в сфере финансовых телекоммуникаций. Основными направлениями деятельности SWIFT являются предоставление оперативного, надежного, эффективного, конфиденциального и защищенного от несанкционированного доступа телекоммуникационного обслуживания для банков и проведение работ по стандартизации форм и методов обмена финансовой информацией. 16 Декабря 2012  Тип: доклад  Скачать