На главную
 → 

Рефераты по финансам

Аналіз грошових потоків підприємства (за матеріалами ПП «Артус» )

Метою роботи є дослідження сутності грошових потоків підприємства та розробка оптимальної системи синхронізації ними.
Предметом дослідження є теорія і практика управління грошовими потоками підприємства.
Об’єктом дослідження є грошові потоки ПП «Артус».
Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати наступні задачі:
розкрити сутність грошових потоків та визначити їх склад;
дослідити методику управління грошовими потоками на підприємстві;
проаналізувати склад та ефективність управління грошовими потоками підприємства;
оцінити ефективність грошових потоків підприємства;
розробити заходи щодо покращення ефективності управління грошовими потоками.
26 Марта 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз ліквідності комерційного банку в механізмі попередження банкрутства

Метою даної курсової роботи є поглиблене вивчення сучасних підходів до аналізу ліквідністю банку та надання пропозицій щодо напрямів удосконалення цього процесу.
Для реалізації поставленої мети в курсовій роботі необхідно вирішити наступні завдання:
- визначити економічну сутність ліквідності комерційного банку;
- розкрити механізм існуючих методик аналізу ліквідністю банку;
- проаналізувати систему аналізу ліквідністю базового банку на основі використання методу показників ліквідності, в тому числі і обов’язкових економічних нормативів;
- провести аналіз внутрішніх нормативних документів щодо аналізу ліквідності у банку;
- визначити шляхи вдосконалення аналізу ліквідності в банку;
13 Марта 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз Платоспроможності Підприємства

Розвиток ринкових відносин в Україні суттєво змінює економічне середовище функціонування підприємств. Головною ознакою цього середовища є конкуренція товаровиробників, які набули повної самостійності та відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності. Це передбачає обов’язкове виконання зобов’язань підприємств перед бюджетом та іншими суб’єктами господарювання. В наслідок цього різко зростає значення фінансової стійкості і платоспроможності суб'єктів господарювання. Усе це значно збільшує роль аналізу їхнього фінансового стану: наявності, розміщення і використання коштів. 21 Января 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз прибутків та рентабельності підприємства

За даними табл. 1 можна зробити такі висновки. План з чистого прибутку підприємство недовиконало на 7,1%, недобір прибутку становив 20 тис. грн. Це сталося, в першу чергу, через значне невиконання плану з валового прибутку (-80 тис. грн.). Як позитивне явище слід відзначити одержані незаплановані суми від інвестиційної діяльності (50 тис. грн). Проте в роботі підприємства є й 13 тис. грн. збитків, пов'язаних з надзвичайними подіями. 05 Декабря 2011  Тип: реферат  Скачать

Аналіз прибутку

Банківська система - одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці. 04 Апреля 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз стану та ефективності використання майна підприємства

Курсовая работа состоит из трех разделов:
1. Методологічні підходи до проведення аналізу джерел утворення майна підприємства
2. Аналіз стану та ефективності використання майна підприємства ТОВ «Омега»
3. Шляхи покращення використання майна підприємства та джерел його утворення
Есть вступ, висновки и список використаних джерел!
09 Апреля 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансової звітності ПАТ «ЦГЗК»

Метою виконання даної контрольної роботи – розглянути фінансово-економічний стан підприємства на базі фінансової. В цій роботі можна виділити наступні завдання для вивчення та аналізу фінансової звітності підприємства:
1. Аналіз динаміки та структури активів та пасивів;
2. Аналіз ліквідності балансу підприємства;
3. Аналіз показників ліквідності підприємства;
28 Мая 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансового стану ПАТ КБ "ПриватБанк"

Головною метою комерційного банку є отримання прибутку, який використовується для створення фондів банку та виплати дивідендів.
Прибуток банку - це різниця між його валовими доходами та валовими витратами.
Величина доходу залежить насамперед від обсягу кредитних вкладень та інвестицій банку, розміру відсоткової ставки за наданими кредитами та величини і структури активів банку.
15 Мая 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналізу фінансових результатів підприємства та визначення шляхів їх підвищення

Предметом дослідження є показники фінансових результатів підприємства.
В роботі розглянуто наступні питання:
Економічна сутність та види фінансових результатів.
Завдання та інформаційна база для аналізу.
Характеристика та аналіз основних техніко-економічних показників ВАТ «Криворізький хлібокомбінат №1».
Аналіз структури та динаміки фінансових результатів.
Факторний аналіз фінансових результатів ВАТ «Криворізький хлібокомбінат №1».
Шляхи підвищення фінансових результатів підприємства.
13 Января 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

Анализ деятельности коммерческого банка

Целью контрольной работы является формирование практических навыков прочтения бухгалтерской и финансовой отчетности коммерческого банка, использования для расчета информационной базы и проведение выполнения анализа обязательных экономических нормативов: нормативов ликвидности баланса банка и нормативов кредитного риска, устанавливаемых Банком России в целях регулирования деятельности банков[2]. 15 Февраля 2012  Тип: контрольная работа  Скачать