Розробка технологічного процесу виготовлення відливка кришка пiдшипника

Дата поступления: 26 Апреля 2013 в 06:38
Автор работы: T*******@mail.ru
Тип: курсовая работа
Скачать целиком (79.15 Кб)
Содержимое работы - 1 файл
Скачать файл  Открыть файл 

Kursovoy_Maslikov.doc

  —  361.00 Кб

У ливарних цехах особливу увагу приділяють активному пожежному захисту на ділянках експлуатації плавильних та сушильних печей, ділянках збереження вогненебезпечних i вибухонебезпечних матеріалів.

     У якості однієї з основних мір передбачається установка автоматичних систем пожежегасінь i сигналізація.

Для виклику заводської пожежної команди використовується кнопкова електросигналiзацiя, крім цього  передбачається чергове освітлення i пожежні проїзди. На видних місцях вивішується план евакуації людей i матеріальних цінностей.

Протипожежні стенди з первісними засобами пожежегасіння повинні перебувати у не зіпсованому станi в легко доступних місцях. Використання протипожежних засобів для інших цілей не дозволяється.


В якості вогнегасних речовин найбільше  широко застосовують: воду, піни різних сполук, вуглекислий газ, сухий кварцовий пісок.

Задачею охорони навколишнього  середовища с захист повітряного i водного  басейнів.

Охорона повітряного  басейну передбачає пило - й газоуловлення, виділень виникаючих в процесі плавлення  та розливання металу. Охорону водних басейнів здійснюють шляхом створення ефективних способів

очищення забруднених  стоків i створення оборотного водопостачання.

Для уловлювання пилу застосовують різні пиловловлювачі пристрої: одиничні i групові циклони; мокрі пиловловлювачі; крім цього застосовують


електрофiльтри с К.К.Д. до 95%. для уловлювання виділень при  плавленнi сплавів застосовують рукавні  тканевi фільтри. Однак не менш важливим заходом по охороні навколишнього середовища с створення технології та обладнання, якi видаляють інтенсивні газо - i пиловидалення або переробляють їх у нешкідливі відходи.

Важливою задачею охорони  навколишнього середовища с також  очищення i охолодження стічних промислових  вод. Гаряча та тепла вода що відходить  від обладнання шкідлива для природи. Попадання теплої води у водойми різко знижує у ньому зміст кисню. Температура скидання не більш 200С. Основними показниками, якi визначають якість води є: жорсткість солевмісту, прозорість, окислювальнiсть. Скидання води у водойми дозволяється тільки в тих випадках якщо зміст шкідливих домішок не перевищує винятково припустимих концентрацій. Якщо концентрація перевищує винятково припустиму концентрацію воду піддають спеціальному очищенню. для видалення грубо дисперсних домішок використовують відстоювання i фільтрацію.

Однак навіть грубе очищення стічних вод не гарант

 

 

Список літератури

  1.Титов   Николай Дмитриевич. Технология литейного                     производства / Н.Д .Титов, Ю.А.Степанов.- М.: Машиностроение, 1985.- 400с.

  2. Могилев  Владимир Кирилович. Справочник литейщика/В.К Могилев, О.И.Лев.- М.: Машиностроение, 1988.- 272с.

  3. Абрамов  Геннадий Герасимович.  Справочник  молодого                   литейщика/ Г.Г. Абрамов, Б.С.Панченко.- М.: Высшая школа, 1991.- 319с.

  4. Сафронов  Виктор Яковлевич. Справочник по литейному                   оборудованию/- М.: Машиностроение, 1985.- 320с.
Страницы:← предыдущая1234
Краткое описание
Високі технології лиття металу - засіб розвитку вітчизняного ливарcтва, що служить основою заготівельної бази машинобудування. Для забезпечення сталого економічного зростання держави надзвичайно важливим є розвиток вітчизняного машинобудування, чималу роль у якому відіграє ливарне виробництво. Україна споконвіку славилася досягненнями в галузі лиття металів. Робити свою справу краще за інших, відновити досягнення ливарництва, що належить до традиційних українських ремесел та промислових галузей - то є важливий рушійний намір, що слід розглядати як складову національної ідеї. Сьогодні системна інтеграція вітчизняної економіки в світовий економічний простір стимулюЄ розвиток конкурентноздатних технологій в наший країні, зокрема в машинобудуванні при зниженні металоємності і собівартості продукції за рахунок виробництва високоточних деталей.
Содержание работы
Завдання на курсовий проект
Вступ
1 Проектування ливарної технології
1.1 Аналіз проектуємого відливка, визначення характеру виробництва
1.2 Вибір способу виготовлення відливка методу утілення. Визначення площини рознімання
1.3 Визначення припусків на механічну обробку, на усадку і формувальних уклонів
1.4 Визначення кількості стержнів, розмірів знаків зазорів і уклонів
1.5 Вибір матеріалу і конструкції модельних комплектів
1.6 Розрахунок габаритів опок
1.7 Проектування і розрахунок ливникової системи
1.8 Розрахунок маси вантажу і вибір засобів кріплення опок
2 Технологічний процес виготовлення відливка
2.1 Вибір формувальних і стержневих сумішей
2.2 Виготовлення ливарної форми
2.3 Технологія плавлення і заливання
2.4 Технологія фінішної обробки відливка
2.5 Технологічна карта
3 Охорона праці та захист навколишнього середовищя
Список літератури