Розробка технологічного процесу виготовлення відливка кришка пiдшипника

Дата поступления: 26 Апреля 2013 в 06:38
Автор работы: T*******@mail.ru
Тип: курсовая работа
Скачать целиком (79.15 Кб)
Содержимое работы - 1 файл
Скачать файл  Открыть файл 

Kursovoy_Maslikov.doc

  —  361.00 Кб

Склад і властивості  формових сумішей приведені у  таблицях 4 і 5

Таблиця 4 - Склад формувальної суміші для сталевих відливків 

Суміш

Масова доля складових,%

Оборотна суміш

Кварцовий  
пісок

Глина

КБЖ

Лицювальна

80-40

15,5-50,5

4,0-9,0

0,3-0,5

Наповнювальна

96

3

1

-


 

Таблиця 5- Властивості  формувальної суміші для сталевих відливків 

Суміш

Характеристика суміші

Зернова группа  
піску

Вологість, 
%

Газопроникність одиниць

Міцність на  
стиск у вологому стані,КПа

Лицювальна

02

5,0-7,0

70-100

50-70

Наповнювальна

02

-

50-80

35-55Стержні в процесі  заливки випробують значно більші термічні і механічні навантаження за зрівнянням з формою, тому до стержневих сумішей  предявляють більш жорсткі вимоги. Міцність стержня в сухому стані і поверхнева міцність повинні бути вище, ніж у формі. Стержневі суміші повинні мати високувогнетривкість, піддатливість і невелику гігроскопічність, підвищену газопроникність.

Таблиця 6 – Властивості  стержневої суміші для сталевих відливок

Клас 
стержнів

Параметри

Газопроникність

Вологість, 
%

Межа міцності ,кгс/см2

При стисканні  
у вологому стані

При розриві у сухому стані

4

70

3-5

0,15-0,25

2-3


 

Таблиця 7 – Склад стержневої суміші для стальних відливок

Клас стержнів

Параметри

Пісок 1К02А

Глина

Відпрацьована суміш

Сульфітно-спиртова  
Барда

4

93-59

7-1

0-40

3-5


 

2.2 Виготовлення ливарної  форми 

 

Виготовляємо форми  на формувальній машині 264М

Таблиця 8 – Таблиця  параметрів машини 264М

Модель

Вантажопідємність, 
т

Хід пресування поршня,мм

Маса  
падаючих частин,кг

Вага,кг

267М

1,2

400

1300

7000Призначена для формовки верхніх  і нижніх напівформ в умовах серійного  виробництва. Робота машини відбувається наступним чином: на поворотному столі встановлюється підмодельні плита з моделлю і направляючими штирями, після чого встановлюється опока, яка наповнюється формувальною сумішшю. Включается встряхивание. По закінченню ущільнення струшуванням прес-поршень зі струшувальним столом опускається у вихідне положення. На опоку укладається підопочний  щит і пневмозажимами притискається до опоки. Через 5-7 с після розкриття затискачів проводиться витяжка моделі.


2.3 Технологія плавлення та заливання 

 

Вибір типа плавильного  агрегату визначається маркою сплава та типом виробництва. Для плавлення  сплаву марки сталь 35ЛI використовуємо дугову сталеплавильну піч моделі ДСП – 6

 

Таблиця 9 – Технічна характеристика сталеплавильної печі

Параметри

ДСП-6

Потужність трансформатора,МВА

4,0

Питома витрата електроенергії,кВт  час/т

500

Номінальна садка,т

6

Тривалість плавки,час

2,8


 

Вибір типа ковша, температурі  заливання і тривалості охолодження  відливка у формі залежить від  марки сплава маси відливка і товщини  його стінки.

Для заливання ливарних форм використовуємо крановий стопорний  ківш. Параметри ковша приведені  в таблиці 

Таблиця 10 – Характеристика ливарного ковша

Ківш

Місткість, 
кг

Основні розміри (без  футерівки) мм

Діаметр  
верху

Діаметр днищя

Загальна  
висота

Відстань від низу до осі ручок

Стопорний

4000

1300

1102

1320

840


 

 

Температура розплава при  випуску з печі складає 1620 , а температура заливання метала у форму складає 1490 [2],c51

Після заливання литво  у формі охолоджується 0,9 год [2],c56


2.4 Технологія фінішної обробки відливка

 

Вибивання відливків  з ливарних форм виконуємо на вибивній граткі моделі 31211, [3],254

Таблиця 11 – Технічна характеристика вибивної гратки

Модель

Вантажо-підйомність,т

Розміри столу 
у просвіті,мм

Потужність електродвигуна,кВт

Вага, 
кг

31211

1,01

1250х1000

2,2

1000


 

Після вибивання відливки очищюють щоб видалити решту формувальної і стержневої суміші та с поверхні відливка пригар. Відливки на очищення подають без стержневих каркасів ливників і додатків та при необхідності пробивають заливи у вікнах для очищення внутрішніх порожнин

Стержні вибиваємо у гідрокамері моделі ЛН407

Таблиця 12 – Технічна характеристика гідрокамери 

Модель

Тиск струї води, МПа

Габаритні розміри камери, м

Потужність електродвигуна, кВт

Продольний  
хід сопла, м

ЛН407

19,6

9,0х4,5х4,5

12,8

1,0


 

Прохідна з викочуваним візком, призначена для вибивки стержнів, а також для видалення залишків стержневої  суміші струменем води. Вода і вибита з видливків суміш надходять через гратчасту підлогу на інерційний гуркіт. Великі шматки суміші подаються у відвал, пульпа - на лоток.

Для очищення застосовуємо дробеметну камеру 42612

 

Таблиця 13 –Технічна  характеристика дробеметної камери

Внутрішні розміри камери

Найбільша  
маса відливка, т

Діаметр поворотного  кола,м

Продуктив-ність,т/год

Кількість апаратів

4,5х4,5

6

3,2

7,4

2Камера проходного типу непреривної  дії з підвесним ланцюговим конвеєром  і вращающимися у зоні очістки  підвіска. Завантаження та розвантаження  конвеєрів виробляється поза зоною  дії дробеметніх апаратів

Однією з найбільш важких і трудомістких операцій є обрубування і зачищення відливків. При обрубуванні від відливка віддаляють елементи ливникової системи, залива на поверхні рознімання форми контури знаків та нерівності поверхні відливка. Обрубування виконуємо пневматичним молотком з використанням зубил. Для видалення заливів застосовуємо повітряно дугове різання. Метал розплавляється електричною дугою та видаляється спрямованим струменем стислого повітря

Для зачищення приймаємо  стаціонарний обдирочно-шліфувальній станок моделі 3436

Таблиця 14- Технічна характеристика обдирочно-шліфувального станка

Модель

Діаметр шліфовального  кола,мм

Окружна швидкість шліфовального  кола,м/с

3436

600

50


 

Термічна обробка летих  деталей поліпшеє механічні властивості  сплаву та зменшує внутрішні напруги. Температурній режим залежно від призначення термічної обробки, виду сплаву, характеру та особливості експлуатації литої деталі. Для відливка «напівмуфта» приймаємо низькотемпературниі відпал. Режим термічної обробки приведен в талиці

 

 

 

Таблиця 15 – Режим  термічної обробки

Матеріал

Температура нагріву,

Швидкість нагріву,

Витримка, год

35ЛI

750-780

120-150

2-8


 

Охолодження повільне (10-50 /год) разом з пічю. Витримка залежить від товщини стінки. Приймають для знімання внутрішніх напруг у відливках


Контроль за якістю відливок виконує відділ технічного контролю, де перевіряють розмірну точність, механічні властивості, хімічний склад, мікроструктуру, масу, відповідність відливка спеціальним конструктивним та технологічним вимогам, виявляє дифекти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            3 Охорона праці та захист навколишнього  середовища 

 

 Для забезпечення  безпеки праці працівники формувальних  відділень повинні дотримуватись  основних положень: кожен працівник повинен добре знати й розуміти перелік впроваджуємих їм операцій й суворо дотримуватись встановленої послідовності їх виконання:;

- неможна використовувати  модельні плити із загнутими  направляючими штирями, без наявності  цілих цапф, або других елементів, які забезпечують надійність зцеплення плит надійними засобами;

- опоки необхідно складувати  у штабеля висотою не більше 1,5 м, при цоьму площа підлоги  повина бути горизонтальною та  рівною, а ширина проходів між  штабелями повинна бути не  менше 1,6 м;

- для запобігання виливання  розплаву по поверхні рознімання  форми при заливці необхідно  надійно зкріплювати частини  форми грузом, скобами або другими  засобами.

 Для забезпечення  пожежної безпеки використовуються  заходи щодо пожежної профілактики i активного пожежного захисту.


Пожежна профілактика полягає у  заходах по попередженню виникнення пожежі i зменшенню його можливих наслідків. Активний пожежний захист включає заходи що забезпечують успішну боротьбу з  виникаючими пожежами.

Основними причинами  виникнення пожеж є необережне поводження з вогнем; порушення правил поводження з газом; самозаймання речовин, несправність обладнання.

Заходи по пожежній профілактиці поділяються на: органiзацiйнi, технічні, режимні i експлуатаційні.

Органiзацiйнi заходи включають розробку умов з експлуатації обладнання, залишення протипожежних інструкцій i створення добровільної пожежної дружини.

Технічні заходи вирішують  питання дотримання протипожежних  норм i правил при розташуванні обладнання, освітлення, опалення та ін.

Заходу режимного характеру включають: заборони паління в не встановлених місцях; виробництва вогневих робіт в пожежонебезпечних приміщеннях i т.д. до експлуатаційних заходів відносять: профілактичні огляди, ремонти й іспити.

Краткое описание
Високі технології лиття металу - засіб розвитку вітчизняного ливарcтва, що служить основою заготівельної бази машинобудування. Для забезпечення сталого економічного зростання держави надзвичайно важливим є розвиток вітчизняного машинобудування, чималу роль у якому відіграє ливарне виробництво. Україна споконвіку славилася досягненнями в галузі лиття металів. Робити свою справу краще за інших, відновити досягнення ливарництва, що належить до традиційних українських ремесел та промислових галузей - то є важливий рушійний намір, що слід розглядати як складову національної ідеї. Сьогодні системна інтеграція вітчизняної економіки в світовий економічний простір стимулюЄ розвиток конкурентноздатних технологій в наший країні, зокрема в машинобудуванні при зниженні металоємності і собівартості продукції за рахунок виробництва високоточних деталей.
Содержание работы
Завдання на курсовий проект
Вступ
1 Проектування ливарної технології
1.1 Аналіз проектуємого відливка, визначення характеру виробництва
1.2 Вибір способу виготовлення відливка методу утілення. Визначення площини рознімання
1.3 Визначення припусків на механічну обробку, на усадку і формувальних уклонів
1.4 Визначення кількості стержнів, розмірів знаків зазорів і уклонів
1.5 Вибір матеріалу і конструкції модельних комплектів
1.6 Розрахунок габаритів опок
1.7 Проектування і розрахунок ливникової системи
1.8 Розрахунок маси вантажу і вибір засобів кріплення опок
2 Технологічний процес виготовлення відливка
2.1 Вибір формувальних і стержневих сумішей
2.2 Виготовлення ливарної форми
2.3 Технологія плавлення і заливання
2.4 Технологія фінішної обробки відливка
2.5 Технологічна карта
3 Охорона праці та захист навколишнього середовищя
Список літератури