Особливості класифікації фразеологічних одиниць сучасної англійської мови

Дата поступления: 27 Октября 2011 в 18:31
Автор работы: Пользователь скрыл имя
Тип: курсовая работа
Скачать целиком (76.73 Кб)
Содержимое работы - 1 файл
Скачать файл  Открыть файл 

Особливості класифікації фразеологічних одиниць сучасної англійської мови.doc

  —  292.50 Кб

     2.1 Англійські фразеологічні  одиниці не термінологічного та термінологічного походження 

     Більшість фразеологізмів в англійській мові є англійськими зворотами, автори яких невідомі. Прикладами подібних широко розповсюджених зворотів, створених народом, є: pay through the nose – платити величезні гроші; bite off more than one can chew – не розрахувати власних сил. [48, с. 16 – 18].

     В процесі дослідження ми спробували класифікувати англійські фразеологізми, пов'язані з традиціями, звичаями та обрядами англійського народу, а також з реаліями та історичними фактами. Таким чином пропонуємо таку класифікацію:

     1) Фразеологічні одиниці, які відображають  звичаї та традиції англійського  народу: baker's dozen – чортова дюжина (за старим англійським звичаєм торговці хліба отримували від булочників тринадцять хлібин замість дванадцяти, і тринадцята хлібина йшла на рахунок прибутку торговців).

     2) Фразеологічні одиниці, пов'язані  з англійськими реаліями: carry coals to Newcastle – возити вугілля в  Ньюкасл, їхати в Тулу зі своїм самоваром.

     3) Фразеологічні одиниці, пов'язані  з іменами англійських письменників, вчених, королів та ін. Їх в  свою чергу можна поділити на три підгрупи:

     а) фразеологізми, до яких входять прізвища: according to Cocker – "як по Кокеру", правильно, точно за всіма правилами (Е. Кокер, 1631 – 1675, автор англійського підручника з арифметики, який був широко розповсюджений у XVII ст.); the Admirable Crichton – вчений, освічений чоловік (за ім'ям Джеймса Крайтона, відомого шотландського вченого XVI ст.);

     б) фразеологізми, до яких входять імена: King Charles's head – нав'язлива ідея (вираз  із роману Діккенса "Давид Копперфілд");

     в) фразеологізми, до яких входять імена  та прізвища: a Sally Lunn – солодка булочка (за ім'ям жінки кондитера кінця XVIII ст.); a Sherlock Holmes – Шерлок Холмс (герой творів А. К. Доля; названий за прізвищем О. У. Холмса, улюбленого письменника Доля).

     4) Фразеологічні одиниці, пов'язані  з прикметами: a black sheep – паршива  вівця, ганьба у сім'ї (за  старою прикметою чорна вівця означає знак диявола); an unlinked cub – молоко на губах не обсохло.

     5) Фразеологічні одиниці, пов'язані  з астрологічними забобонами. Астрологи  стверджували, що розташування небесних  світил впливає на долю людини. Наведемо приклади подібних фразеологізмів: be born under a lucky star – народитися під щасливою зіркою; believe in one's star – вірити у свою долю; curse one's star – проклинати свою долю; have one's star in the ascendant – бути успішним; the stars were against it – сама доля проти цього.

     6) Фразеологічні одиниці, взяті  із казок та байок: Fortunatu's purse –  повний гаманець (Fortunatus – казковий  персонаж).

     7) Фразеологічні одиниці, пов'язані  з історичними фактами: the curse of Scotland – "прокляття Шотландії", бубнова  дев'ятка (карта названа із-за схожості з гербом графа Далримпла Стейра, який викликав ненависть у Шотландії своєю про англійською політикою) [48, с. 25 – 35].

     Отже, існує багато в англійській мові фразеологічних одиниць, які пов'язані  з традиціями, обрядами, звичаями, іменами, прикметами та історичними фактами. Тому потрібно їх розрізняти та класифікувати до певної групи ФО.

     Професійна  мова – важливе джерело фразеологічних одиниць. У ній широко розповсюджені  терміни та розмовні професіоналізми. Деякі ідіоми належать до професійної мови, наприклад: spick and span- елегантний. До його складу входять два некротизма. Некротизм – це застаріле слово у складі ФО [18, с. 65 – 68]. Спершу повна форма була spick and span new., але потім в результаті історичного розвитку вона скоротилася.

     В. Скіт, видатний англійський етимолог, таким чином пояснює походження цього звороту: Literally "spike and spoon new", where spike means a point, and spoon a chip, new as a spike or nail just made and a chip just cut off.

     Більшість термінів та професіоналізмів входять до складу ідіофразеоматизмів: come up to the scratch – бути готовим до боротьби, діяти рішуче; hit below the belt – порушувати правила; jump the gun – забігати наперед.  

     2.2 Шекспіризми 

     За  кількістю фразеологізмів твори  Шекспіра займають друге місце після Біблії. Їх кількість більше 100. Більшість шекспіризмів з'являються у його творах лише один раз. Наведемо деякі приклади із широко відомих ФО: 

     “Отелло”

To wear one’s heart upon one’s sleeve - щира, відкрита  душа
Moving accident(s) - хвилюючі події
The head and front of - найважливіше
The pity of it! - Як шкода!
The green-eyed monster - Ревнощі

 

      “Король Генріх IV”

The wish is father to the thought - бажання породжує  думку
The better part of valour is discretion - скромність  – одна з прикрас хоробрості
Eat somebody out of house and home - розорити людину, живучи за її рахунок
 

     “Ромео  та Джульєтта”

A fool's paradise - світ фантазій
The be-all and end-all - все в житті
 

     У сучасній англійській мові до шекспіризмів можна вносити ті чи інші зміни. Деякі з них можна показати на наступних прикладах: wear one's heart upon one's sleeve for daws to peck at ("Othello") – виставляти напоказ свої почуття. У сучасній англійській мові зазвичай використовується більш скорочено: wear one's heart upon one's sleeve; at one fell swoop ("Macbeth") – одним ударом, в один момент [30, с. 25 – 28].

     Багато  фразеологізмів співпадають в українській, англійській та німецькій мовах. Наприклад: перелітній птах – a bird of passage (англ.), Zugvogel (нім.). Джерела звідки взяті ФО не завжди можна встановити з достатньою точністю. Наприклад: прислів'я a close mouth catches no flies – слово – срібло, мовчання – золото є перекладом італьянського прислів'я in bocca serrata non entro mai mosca.

     Make love – залицятися згідно з Великим Оксфордським словником є перекладом французького вислову faire l'amour чи італьянського – far l'amore. 
 
 
 
 

     2.3 Фразеологічні одиниці  американського походження 

     Багато  ФО прийшло в Англію із США. У словниках  навіть немає позначки, яка вказує на американське походження. До таких "американізмів" відносяться: bark up the wrong tree – помилитися;

     do one's level best – зробити все можливе;

     a green light – свобода дій;

     in the soup – у біді, у тяжкому становищі;

     spill the beans – видати таємниці.

     У наведених вище та у багатьох інших  фразеологізмах американського походження немає чисто американських слів і їх можна легко прийняти за англійські. Лише у деяких зустрічаються американські слова: the last of the Mohicans – останній із могікан (за романом Ф. Купера. Могікане – плем’я північноамериканських індійців, яке вимерло).

     Як  бачимо існують фразеологізми, які  можна сплутати. Тому потрібно запам'ятати  найбільш вживані ФО, які мають  американське походження.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висновки  до Розділу 2

     Отже, озглядаючи англійські фразеологізми, які пов'язані з традиціями, звичаями та обрядами англійського народу, а також з реаліями та історичними фактами, ми  класифікували їх на такі види:

     1) фразеологічні одиниці, які відображають  звичаї та традиції англійського народу;

     2) фразеологічні одиниці, пов'язані  з англійськими реаліями;

     3) фразеологічні одиниці, пов'язані  з іменами англійських письменників, вчених, королів та ін.;

     4) фразеологічні одиниці, пов'язані  з прикметами;

     5) фразеологічні одиниці, пов'язані  з астрологічними забобонами;

     6) фразеологічні одиниці, взяті  із казок та байок;

     7) фразеологічні одиниці, пов'язані  з історичними фактами;

     8) деякі терміни та розмовні  професіоналізми.

     Велику  кулькість фразеологізмів несуть твори  відомого англійського поета і драматурга У.Шекспіра, проте в сучасній англійській мові до них інколи вносяться певні зміни. Також багато ФО прийшло в англійську мову з США, деякі з них легко прийняти за англійські. Тому потрібно запам'ятати найбільш вживані ФО, які мають американське походження.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     РОЗДІЛ 3

     класифікація фразеологічних одиниць 

     3.1 Структурна класифікація ФО

     Існують різні підходи до класифікації ФО. Фразеологічні одиниці можна  класифікувати за різними критеріями: структурним, структурно-семантичним, семантичним, функціональним, етимологічним та ін. Більша частина вчених схиляються до класифікації відповідно до структурної, семантичної та функціональної класифікації.

     Структурну  класифікацію описували у своїх  працях такі вчені, як Н.Амосова, А.І. Смирницький, Єлисєєва та ін. Розглянемо подані нижче структурні класифікації.

     Н. Амосова виділяє наступні структурні типи фразеологічних одиниць:

     1. Фразеологічні словосполучення.  До цього типу ФО Н. Амосова  відносить фразеологізми, які  мають будову змінних словосполучень  з підрядним зв’язком між компонентами. Вона розмежовує одиниці змінного та постійного контексту, говорячи про те, що одиниці змінного контексту потребують теоретичного обґрунтування, в той час як ідіоми, які мають більш ніж двочленну будову, являють собою єдине словосполучення з нечленимою семантикою. Також наголошується, що фраземи відповідають простому словосполученню, а ідіоми можуть складатися як з простого, так і з поширеного словосполучення.

     2. Сурядні фразеологізми – сполучення  морфологічно однотипних слів  за допомогою сполучникового (іноді безсполучникового) зв’язку, при якому утворюються ряд однорідних членів речення, які виконують єдину синтаксичну функцію. Н. Амосова відносить сурядні фразеологізми до класу ідіом.

     Сурядні фразеологізми мають деякі характерні формальні особливості:

     Чітке розташування компонентів усередині  ФО. При перестановці компонентів  у ФО може порушуватись не тільки звукова  форма, а й загальна семантика. Перестановка або заміна компонентів ФО призводить до втрати семантичної цілісності та сприймається як мовна помилка. Що стосується нової фразеології тут можна навести наступні приклади: click and bricks (clicks and mortar) -) торговельне підприємство, яке використовує як звичайні, так і “віртуальні” форми комерційної діяльності; shock and awe - ”шок і трепет”, масоване використання суперточної вогневої сили з метою придушення ворожого опору. (у війні США проти Іраку у 2003 році); to name and shame - публікувати прізвища і адреси педофілів у пресі.

  1. Відповідно до кількості компонентів, що входять до складу ФО, сурядні фразеологізми можуть бути:

     - тричленними (chief hacking officer - менеджер (на рівні вищої, керівної ланки), відповідальний за системи і програми захисту корпорації від гакерів );

     - багаточленними (pay as you throw - оплата за вивезення сміття і відходів у залежності від їх кількості;

     - тавтологічними (“rage rage” - злість, яка спрямовується на винуватців вуличних заторів, запізнілих авіарейсів; black on black - пов’язаний із злочинністю ”усередині” чорношкірого населення).

     3. «Одновершинні фразеологізми» - сполучення  службового слова з одним повнозначним. Для формування цього типу  фразеологізмів використовуються  службові слова, такі як прийменники,  сполучники або артиклі. Службові  слова стають невід’ємною ознакою даного типу фразеологізмів. Абсолютна сталість службових слів у ФО відносять їх до необхідних елементів одиниці постійного контексту.

Краткое описание
Мета дослідження: проаналізувати структурні особливості фразеологічних виразів англійської мови, їх походження, дослідити диференційні ознаки та класифікацію фразеологізмів з точки зору різних вчених.
Об'єктом дослідження виступають ФО різного походження, а також семантика та методи вивчення фразеологічних одиниць.
Актуальність теми полягає у тому, що фразеологічний фонд є відкритою системою, оскільки він постійно поповнюється за рахунок відомих афоризмів літераторів, митців, науковців. Тому дана тема хоч і багато досліджувана, але існує ще низка спірних питань, які потрібно детально розглянути та дослідити.
Содержание работы
ВСТУП…………………………………………………………………………….....3
РОЗДІЛ 1. Фразеологічна одиниця як предмет фразеології та її основні диференційні ознаки.................................................6
1.1 Термін "ФО", суть поняття та особливості фразеологізмів…….........6
1.2 Структура фразеологізмів та природа їх компонентів……..............12
1.3 Семантика фразеологічних одиниць…………………........................15
1.4 Методи вивчення фразеологічних одиниць………………………......19
Висновки до Розділу 1……………………………………………………….......21
РОЗДІЛ 2. Походження фразеологічних одиниць сучасної англійської мови………………………………………………………......23
2.1 Англійські фразеологічні одиниці не термінологічного та термінологічного походження………………………………………………........23
2.2 Шекспіризми……………………………………………………….........25
2.3 Фразеологічні одиниці американського походження…………..........27
Висновки до Розділу 2……………………………………………………….......28
РОЗДІЛ 3. Класифікація фразеологічних одиниць……........29
3.1 Структурна класифікація ФО…………………………………............29
3.2 Структурна-семантична класифікація ФО……………………...........33
3.3 Семантична класифікація ФО…………………………………............40
3.4 Функціонально-семантична класифікація ФО...................................47
3.5 Спірні класифікації вчених.................................................................49
Висновки до Розділу 3.......................................................................................55
Загальні Висновки.......................................................................................57
Список використаних джерел.........................................................60
Summary.................................