На главную
 → 

Рефераты по инвестициям

Євротунель

Євротунель, тунель під Ла-Маншем (франц. le tunnel sous la Manche, англ. the Channel Tunnel чи Euro Tunnel) — тунель, що з'єднує континентальну Європу з Великобританією. Одна з найбільших будівель 20 століття і символ об'єднаної Європи, раніше він був найдовшим тунелем в світі.
Його було відкрито 6 травня 1994 року. Тунель має довжину близько 51 км, з них 39 км — безпосередньо під дном моря.
09 Мая 2012  Тип: реферат  Скачать

Інвестиції.Використання інвестицій в Україні

Інвестиції відіграють ключову роль у процесах економічного зростання національної економіки. Завдяки інвестиціям (як зовнішнім, так і внутрішнім) можливий розвиток господарюючих суб’єктів на всіх ієрархічних рівнях та, відповідно, зростання національного прибутку. Отриманий приріст національного прибутку частково знову накопичується, призводить до подальшого збільшення виробництва – процес повторюється безперервно, а інвестиції, що таким чином утворюються за рахунок національного прибутку, в результаті його розподілу, самі обумовлюють його ріст, розширене відтворення. Причому, чим ефективнішим є інвестування, тим більшим буде зростання національного прибутку, 26 Марта 2012  Тип: реферат  Скачать

Інвестиційні проекти

Процес реального інвестування здійснюється на основі інвестиційного проекту, а інвестиційна діяльність – на основі збігу інвестиційного попиту та пропозиції. Суб'єкти інвестиційної діяльності реалізують інвестиційний попит та пропозицію, вступаючи до певних економічних відносин через інвестиційний ринок. 01 Ноября 2011  Тип: лекция  Скачать

Інвестиційні ризики та їх оцінка

Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні результатів цього виробництва. На практиці таке визнання залежить від вдалого сполучення різних факторів, отже інвестори ризикують отримати прибуток, менший за очікуваний, або, навіть, зазнати збитків. 04 Декабря 2011  Тип: реферат  Скачать

інвестиційна діяльність

Акція — цінний папір, що засвідчує часткову участь у статутному фонді товариства і надає її власнику певні корпоративні права.
Встановлене чинним законодавством поняття акції чітко визначає особливі майнові права її власника на частину прибутку товариства, а також на частину майна у разі його ліквідації. У решті випадків товариство не зобов'язане повертати власнику акцій його внесок до статутного фонду товариства та викуповувати акції, що йому належать. Повернути вкладені кошти власник акції може через продаж акцій, які йому належать, на вторинному (біржовому, позабіржовому) ринку цінних паперів за ринковою ціною.
12 Декабря 2011  Тип: реферат  Скачать

інвестиційне кредитування

Завершальним етапом процесу банківського інвестиційного кредитування є контроль з боку банку за виконанням умов кредитного договору. Особлива увага приділяється своєчасності сплати позичальником відсотків за користуванням інвестиційним кредитом. Оскільки по кожній позичці існує ризик неповернення боргу внаслідок непередбачених обставин, банк прагне надавати інвестиційні кредити найбільш надійним клієнтам. 04 Декабря 2011  Тип: контрольная работа  Скачать

інвестиційний менеджмент

Важливе значення має розподіл повноважень і відповідальності в організації, а особливо у великій. Природно, що керівник організації просто фізично не впорається з обсягом роботи, повноважень і відповідальності, які лягають на нього у зв'язку з займаної посади. Тому тут відбувається делегування, передача повноважень, про який докладно розповість ця робота. 19 Января 2012  Тип: контрольная работа  Скачать

Інвестиційний ризик, його вплив на інвестиційну діяльність

Ризик — це ймовірність (загроза) втрати підприємством частину своїх ресурсів, недоодержання доходів або появи додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої або фінансової діяльності.
Інвестиційні ризики можна класифікувати за декількома класифікаційними ознаками:
1. Залежно від причин виникнення:
— специфічні інвестиційні ризики;
— неспецифічні інвестиційні ризики.
2. Залежно від об'єкта інвестування:
— ризики реального інвестування;
— ризики фінансового інвестування.
12 Января 2012  Тип: реферат  Скачать

Інвестування в іноземних корпоративних моделях

Створення акціонерних товариств – традиційний шлях залучення капіталу корпораціями Великої Британії та США. Перевага акціонерного фінансування, розміри ринку цінних паперів і розвиток системи акціонерного (корпоративного) управління відповідним чином пов'язані між собою. У США сформовано великий ринок акцій, а також найрозвинутішу систему голосування за дорученням, спостерігається небувала активність інституціональних інвесторів. Останні відіграють важливу роль на ринку капіталу й у корпоративному управлінні у Великій Британії. 09 Ноября 2012  Тип: контрольная работа  Скачать

Інвестування. Вибір інвестиційного проекту

Результатом інвестиційного проекту можуть бути нові чи оновлені основні фонди, їх матеріально-речова сутність або придбання та використання фінансових інструментів чи нематеріальних активів. І те і те спрямовується на отримання прибутку та примноження капіталу .
Отже, інвестиційний проект обумовлює процес створення фізичних об’єктів (будівель, споруд, підприємств), формування портфелів цінних паперів, створення інших матеріальних і духовних цінностей або придбання об’єктів тезаврації.
07 Июня 2013  Тип: контрольная работа  Скачать