На главную
 → 

Рефераты по экономике

Інститути спільного користування та особливості їх діяльності

В Україні з'являється реальний інтерес суспільства до діяльності інститутів парабанківської системи. Можна відзначити високу зацікавленість самого бізнесу до використання цих інститутів в якості інструмента досягнення своїх цілей, будь-то схемні проекти чи бажання просто заробити на відкритому ринку.
Завдяки цьому високі темпи створення інститутів спільного інвестування (надалі ІСІ), недержавних пенсійних фондів, та інших інститутів парабанківської системи майже не знижуються, незважаючи на відносну пасивність населення, проблеми наповнення інститутів надійними активами, незадовільний стан з регуляцією фондового ринку, низьку фінансову культуру населення тощо.
22 Февраля 2012  Тип: контрольная работа  Скачать

Інституціональні чинники розвитку національної економіки

1. Історичний та теоретичний аспект.
2. Поняття та сутність інститутів та інституційного середовища.
3. Зміна інститутів у перехідній економіці.
4. Інституціональна школа про типологію держав.
16 Февраля 2011  Тип: лекция  Скачать

Інтелектуальна власність: сутність та проблеми її комерціалізації в Україні

Об'єктом дослідження є норми чинного законодавства України, що регулюють захист права інтелектуальної власності.

Предметом дослідження є відносини, які виникають при порушенні та захисті права інтелектуальної власності.
07 Декабря 2011  Тип: курсовая работа  Скачать

Інтенсивна технологія вирощування Цукрового буряка в господарстві « ПП “Савинецьке” Тростянецького району Вінницької області»

Цукрові буряки – одна з основних технічних сільськогосподарських культур в нашій країні та в іншик країнах з помірним кліматом. Цукрові буряки вирощуються для одержання коренеплодів, які є сировиною для цукрової
промисловості. Коренеплоди цукрових буряків містять 17 – 18 % цукру, а високо цукристих сортів до 20% і більше. Цукор - один з найбільш використовуваних людиною вуглеводів, який добре засвоюється організмом і має високі смакові якості.
12 Октября 2011  Тип: курсовая работа  Скачать

Інфляційні процеси в Україні

Як свідчать дані таблиці 1, інфляційні процеси протягом 1991 — 1993 рр набули в Україні найвищих темпів серед інших пострадянських держав. Пояснити це можливо не лише станом структурної розбалансованості економіки, нераціональним співвідношенням галузей, продукуючих на виробничий та споживчий ринки. Інфляційні процеси в Україні були спричинені їх багатофакторним характером, об’єктивними негараздами перехідної економіки, в томі числі значною мірою залежністю від зовнішнього енергопостачання. 23 Апреля 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Інфляція

Розмір множини товарів, ціни на які зростають, та довжина процесу зростання цін є важливими характеристиками поняття інфляції. Наприклад, слід вирізняти відносне зростання цін, за якого ціни на окремі товари (послуги) зростають значно швидше (нафта, наприклад), ніж інші, або ж останні можуть залишатися постійними. Відповідно, зростання цін в одному періоді та відсутність або ж надто слабке зростання в наступних не є інфляцією 31 Марта 2011  Тип: контрольная работа  Скачать

Інфраструктура ринку: сутність та призначення

Визначення сутності та призначення інфраструктури ринку, опис механізму утворення рівноважної ціни та розв'язок двох економічних задач (бонус). 25 Апреля 2012  Тип: контрольная работа  Скачать

історія форекс

Міжнародний валютний ринок має довгу історію формування. З розвитком міждержавних відносин ринок валютообменних операцій теж поступово видозмінювався. Отримання ринком сучасних рис почалося в 70-х роках 20 століття, коли була знята система фіксованих курсів однієї валюти по відношенню до іншої. Після припинення дії Бреттон-вудськой системи і переходу до "плаваючих курсів" валют з'явився новий вигляд бізнесу, який заснований на отриманні прибули в умовах постійної зміни валютних курсів. 26 Октября 2011  Тип: доклад  Скачать

Історичні межі застосування неокласичної та кейнсіанської теорії макроекономічної рівноваги

Наступний напрям в економічній теорії (остання третина ХІХ – перша третина ХХ ст.) отримав назву неокласичного. Його засновником став англійський економіст А. Маршалл (1842-1924). Представники цього напрямку вважали, що гроші, на противагу товарам, не є багатством, тому в моделі розглядалися тільки три ринки: праці, капіталу (цінних паперів) і благ. Неокласичній модель передбачає існування двох незалежних секторів: реального і грошового. Класична дихотомія — представлення економіки у вигляді двох відокремлених один від одного секторів: реального і грошового. 20 Марта 2012  Тип: реферат  Скачать

А. Маршалл. История рождения великого экономиста

Создание неоклассического направления1 в экономической науке связано с работами великого английского экономиста Альфреда Маршалла. 25 Октября 2011  Тип: контрольная работа  Скачать