Аммиак

Дата поступления: 29 Октября 2013 в 16:31
Автор работы: g****************@mail.ru
Тип: реферат
Скачать целиком (6.16 Кб)
Содержимое работы - 1 файл
Скачать файл  Открыть файл 

Ammiak.doc

  —  28.50 Кб
Краткое описание
Алынуы. Лабораторияда катты аммоний хлорид1 NH4C1 мен сөндірілген әкri Са(ОН)2 араластырып, кыздырып аммиак алады (13-сурет).
Реакция теңдеуі:
2NH4C1 + Са(ОН)2 = 2NH3+ СаС12+ 2Н2О
өндірісте аммиакты азот пен сутектен тікелей синтездеп алады
Физикалық касиеттерь Аммиак — туссіз, өкір иісті ауадаь екі еседей жеңіл, туншыктыргыш газ. Балку температурась -77,8°С. Кайнау температурасы -33,4°С. 20°С-та жене 0,85 MПА кысымда суйылады.
Содержание работы
содержание отсутствует